Personal på Scoutkansliet

Det är vi som arbetar på Scoutkansliet

magnuswebb

Magnus Wallström

Kanslichef
E-post: magnus@scoutkansliet.se
Telefon:
08-652 05 10
Mobil:
0707-36 33 22

Leder distriktskansliets verksamhet på uppdrag av styrelsen.

gunilla

Gunilla Jägdahl

Ekonomi
E-post: gunilla@scoutkansliet.se
Telefon:
08-652 05 10

Sköter bokföring, fakturering m.m. Särskilda ansvarsområden är också konfirmationskön, Vässarö scoutkår.

Anna Nordin

Anna Nordin

Kommunikatör
E-post: anna@scoutkansliet.se
Telefon:
08-558 02 403

Anna arbetar med information, hemsidor samt grafiskt material