Scoutkansliets service

Kansliet skylt

Scoutkansliet är öppet mellan 09-12 och 13-16 på vardagar. Här kan du köpa scoutskjortor, kopiera, ställa frågor med mera.

Ring gärna och kontrollera våra öppetider innan du besöker oss.

 

Scoutvaror
I vår scoutbod säljer vi scoutskjortor och scoutlitteratur.

 

Frågor
Ofta är vi insatta i aktuella frågor. Tag kontakt med oss om det är något du undrar över.

 

Kopiering
Hos oss kan du kopiera åt din scoutkår.

 

Hitta hit

 

Visa Scoutkansliet på en större karta

 

Telefon 08-652 05 10
E-post info@scoutkansliet.se
Adress Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm
Postgiro 514 40-6
Bankgiro 454-7592