Utbildningsbidrag

Stockholms scoutdistrikt delar ut utbildningsbidrag till distriktets medlemmar för deltagande i följande kurser, i första hand:

  • Treklöver-Gilwell
  • Värdebaserat Ledarskap
  • Ditt personliga ledarskap
  • Utbildning för utbildare.

Även andra kurser kan ge utbildningsbidrag om de är av fördjupande karaktär, det vill säga inte kurser på grundnivå.

Sökande är den enskilda medlemmen.

 

Distriktsstyrelsen (DS) har den 10 januari 2016 beslutat om följande principer för bidraget:

  • Medel för bidraget ingår i distriktets ordinarie budget.
  • Ansökan om bidrag skickas till Stockholms scoutdistrikts kansli med antagningsbesked till den utbildning bidraget gäller, och uppgift om kursavgiften.
  • Senast vid därefter följande distriktsstyrelsemöte fattar DS beslut om sökta bidrag. Bidraget uppgår till högst 20% av kursavgiften.
  • Hälften av beviljat bidrag betalas ut direkt efter beslut.
  • Resterande del av bidraget betalas ut efter att bidragstagaren skickat in kursintyg eller annan handling som styrker genomförd/godkänd kurs. Denna handling ska ha inkommit till kansliet senast två månader efter genomförd utbildning. I annat fall återgår ej utbetalad del av bidraget.
  • Om bidragstagaren inte genomför utbildningen skall hela bidraget återbetalas till Stockholms scoutdistrikt.