Utbildningsbidrag

Stockholms scoutdistrikt delar ut utbildningsbidrag till distriktets medlemmar för deltagande i följande kurser:

  • Treklöver-Gilwell
  • Värdebaserat Ledarskap
  • Ditt personliga ledarskap
  • Utbildning för utbildare.

Sökande är den enskilda medlemmen.

 

Distriktsstyrelsen (DS) har den 10 januari 2016 beslutat om följande principer för bidraget:

  • Medel för bidraget ingår i distriktets ordinarie budget.
  • Ansökan om bidrag skickas till Stockholms scoutdistrikts kansli med antagningsbesked till den utbildning bidraget gäller, och uppgift om kursavgiften.
  • Senast vid därefter följande distriktsstyrelsemöte fattar DS beslut om sökta bidrag. Bidraget uppgår till högst 20% av kursavgiften.
  • Hälften av beviljat bidrag betalas ut direkt efter beslut.
  • Resterande del av bidraget betalas ut efter att bidragstagaren skickat in kursintyg eller annan handling som styrker genomförd/godkänd kurs. Denna handling ska ha inkommit till kansliet senast två månader efter genomförd utbildning. I annat fall återgår ej utbetalad del av bidraget.
  • Om bidragstagaren inte genomför utbildningen skall hela bidraget återbetalas till Stockholms scoutdistrikt.