S:t Göranskommittén

Här kan du läsa information från S:t Göranskommittén hur du kan söka bidrag från dem. Du kan få bidrag för förbättringar av stugor och båtar. Du kan även få bidrag från Tage Gidelinds minnesfond om du främjar ledarutbildning inom främst handikappscouting.

Ansökningar om förbättringsanslag för scoutstugor och scoutbåtar

Medel kan erhållas till bestridande av kostnader för reparation eller förbättringar av stugor och anläggningar, som inte är att hänföra till övningslokaler, samt båtar för anskaffande av fast inredning och inventarier.

 

Bestämmelser för utdelning av anslagen samt två skilda blanketter för ansökningar beträffande stugor respektive båtar kan hämtas i bifogade filer nedan.

 

Vi förutsätter att scoutdistrikten kopierar dessa handlingar och vidarebefordrar dessa inom sin organisation.

 

 Ansökningar avseende nästkommande år skall inlämnas till S:t Göranskommittén senast 30 september innevarande år.

 

Tips: 

Under året 2017 har flera uthyrare i scoutrörelsen haft problem med oönskade hyresgäster som, ibland under falska premisser, hyrt en lokal. För att underlätta för kårer, distrikt och andra i scoutrörelsen har Scouterna tagit fram en lista med goda råd kring uthyrning och utlån.

 

Kom ihåg att det alltid är den som äger eller förfogar över en stuga eller lokal som avgör vem eller vilka som får låna eller hyra.

 

————————————

 

Ansökningar om medel från Tage Gidelinds minnesfond

Medel från Tage Gidelinds minnesfond skall främja ledarutbildning främst inom handikappscouting. Anslag kan tilldelas personer eller verksamhetsgrupp som tillhör scoutorganisation ansluten till S:t Göranskommittén.

 

Ansökningarna avseende Tage Gidelinds minnesfond skall vara S:t Göranskommittén tillhanda senast den 31 januari 2019.

 

Frågor
Eventuella frågor kan ställas till undertecknad, Olle Alsén, på mobiltelefon 070-668 00 70.

 

Adress
Samtliga ansökningar skall insändas per post (inte fax eller mail) till S:t Göranskommittén,
c/o Stockholms scoutdistrikt, Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm

 

Med scouthälsning
Olle Alsén
Ordförande S:t Göranskommittén