Blanketter från stockholms stad

 

Bidrag för barn- och ungdomsföreningar

Bidragen nedan ska vara oss tillhanda senast den 25 februari varje år.

Medlemsaktivitetsbidrag 2015

Samanställningsblankett 2015  –  används ihop med närvarokorten

styrelseförteckning

Närvarokort (Word)

Närvarokort (Excel)

Närvarokort, exempel

Hyresbidrag för verksamhetslokal 2015

 Investeringsbidrag 2015

Verksamhetsschema 2015
(Du kan använda blanketten trots att det står 2014 på den)

 

Bidragen nedan söks löpande under året.
Senast oss tillhanda den 15 december.

Ledarutbildning 2015

Lägerbidrag 2015

 

Se alla aktivitetsbidrag som går att söka från stockholms stad:

http://www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/Blanketter/