Blanketter från stockholms stad

Bidrag för barn- och ungdomsföreningar

Bidragen nedan ska vara oss tillhanda senast den 25 februari varje år.

Medlemsaktivitetsbidrag 2017 Word
Medlemsaktivitetsbidrag 2017 pdf
Medlemsaktivitetsbidrag 2017 pdf ifyllningsbar

Sammanställningsblankett  –  används vid ansökan om medlemsaktivitetsbidrag, för att räkna ihop närvarokorten

Styrelseförteckning
Närvarokort (Word)
Närvarokort (Excel)
Närvarokort, exempel
Hyresbidrag för verksamhetslokal
Investeringsbidrag
Kompletterande blankett 4820 Investeringsbidrag

Verksamhetsschema (används vid schemaändring vid hyresbidrag)

Ledarutbildning och läger söks snarast efter de genomförts

Nytt fr o m 2016 är att ledarutbildning och lägeransökningar sker i två perioder. Sent inkomna ansökningar avslås.

Ledarutbildning  period I -1 dec 2016 – 31 maj  – söks senast 30 juni 2017
Ledarutbildning  period II -1 juni – 30 nov 2017 – söks senast 15 december 2017

Lägerbidrag period I -.1 dec 2016 -31 maj  – söks senast 30 juni 2017
Lägerbidrag period II -1 juni – 30 nov -söks senast 15 december 2017

 

Nybildningsbidrag söks inom 6 månader efter bildandet

Ungdomsledarstipendum 2017, stänger 31 maj

Riktlinjer

Nomineringsblankett

0-taxa och subventioner för övriga föreningar – söks under hela året

0-taxa i stadens lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsföreningar, inklusive regler

 

 

Se alla aktivitetsbidrag som går att söka från stockholms stad:

http://www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/Blanketter/