Agneta Rundkvist fond

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bidrag till scoutarrangemang utomlands

Ur Agneta Rundkvists minnesfond delar Stockholms Scoutdistrikt ut bidrag till distriktets medlemmar för deltagande på scoutarrangemang utomlands.

Sökande kan vara scoutkåren, avdelningen eller enskilda medlemmar.

Sista ansökningsdag för bidrag till arrangemang 2019, är förlängt till den 31 januari. 

 

Ansökan skickas till distriktets kansli: 

Stockholms scoutdistrikt

Fridhemsgatan 8

112 40 Stockholm, 

och bör innehålla en motivering och budget samt kontaktuppgifter till den sökande. Distriktsstyrelsens riktlinjer för fonden finns att läsa nedan.

 

Agneta Rundkvists minnesfond

Fonden består av medel som Stockholms Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet erhållit testamentariskt efter Agneta Rundkvist, att ”användas till bidrag till dess medlemmar för deltagande i scoutarrangemang utomlands”.

 

Distriktsstyrelsen (DS) har den 11 november 2009 beslutat om följande principer för bidrag ur fonden:

 

Ansökan om bidrag skickas till Stockholms Scoutdistrikts kansli senast den 30 november för resa som planeras nästkommande år. (För ansökningar till 2019 är ansökningstiden förlängd till 31 januari)

 

Beslut om bidrag fattas av DS, eller av den/de som DS delegerar frågan till, i december varje år. Dessa avgör vilka prioriteringar och bedömningsgrunder som skall tillämpas. Beslutet meddelas de sökande omgående.

 

Fondens medel plus avkastning utnyttjas tills dess alla medel är förbrukade, varefter fonden avslutas.

 

Årligen kan utdelas upp till 25 000 kronor. Till de år som Världsscoutjamboreen eller liknande större evenemang äger rum, kan DS utdela upp till 75 000 kronor ur fonden.

 

Bidrag får utdelas för att täcka deltagaravgifter och resekostnader till och från evenemanget, däremot inte för personliga utgifter eller lokala småresor.

 

Bidrag utdelas inte för att täcka 100 % av dessa kostnader, utan en viss ”egeninsats” bör alltid komma ifråga.

 

Bidraget utbetalas med 70 % efter rekvisition när utgifterna för bidragstagaren blir aktuella. Resterande 30 % utbetalas i efterhand, efter att bidragstagaren lämnat en enkel erfarenhetsberättelse. Dessa handlingar ska ha inkommit till kansliet senast två månader efter genomfört arrangemang. I annat fall återgår ej utbetalad del av bidraget till fonden.

 

Redovisning skall innehålla kvittokopior på betalda deltagaravgifter och reskostnader.

 

Skulle hela bidraget ej utnyttjas, skall överskottet återbetalas till Stockholms Scoutdistrikt.

 

DS kan ändra dessa principer om behov uppstår till följd av omorganisation av distriktet eller av andra praktiska skäl, så länge testators önskan uppfylls.

 

För mer information – kontakta Distriktsstyrelsen, styrelsen@scoutkansliet.se