Bidrag att söka

IMG_0938-428x286

Idrottsförvaltningen har hand om bidrag till barn- och ungdomsföreningar i Stockholms stad.

 

S:t Göranskommittén ger bidrag till kostnader för reparation eller förbättringar av stugor och anläggningar.

 

Agneta Rundkvists fond ger bidrag till scoutarrangemang utomlands.

 

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främjar ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder. Sök bidrag för lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från andra länder, utbyten eller volontärinsatser. Läs mer här >>