Utmanar-AU:t

scouthög i solen

Utmanar-AU:t planerar arrangemang (Arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Kontaktuppgifter till utmanar-AU:t finns under Kontakt -> Utmanar-AU:t.

Hur väljs AU:t

Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU) i Stockholm väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar. För tillfället består Stockholms AU av 6 medlemmar och dessa medlemmar sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Stockholms scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxensvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Arrangemang

Bortsett från Ting och Försmak finns det som sagt inga arrangemang som garanterat återkommer varje år, men när vi märker att ett visst arr är särskilt uppskattat kan det lätt bli till en årlig tradition. Ett exempel är Valborgsvakan som hölls under Valborg år 2017 och Kramarr som inriktade sig på kärlek och HBTQ+, som båda visade sig vara populära bland deltagarna. Att vi vet vad deltagarna tycker om arrangemangen beror främst på utvärderingen som skickas ut till deltagarna efter samtliga arrangemang. De senaste två åren har Stockholms AU även ingått i ett samarbete med Birkas AU och anordnat den årliga picknicken, “Scouter Grillarr”.