Utmanar-AU:t

scouthög i solen

Utmanar-AU:t planerar arrangemang (Arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Kontaktuppgifter till utmanar-AU:t finns under Kontakt -> Utmanar-AU:t.

Hur väljs AU:t

Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU) i Stockholm väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar. För tillfället består Stockholms AU av 6 medlemmar och dessa medlemmar sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Stockholms scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxensvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Arrangemang
De arrangemang som alltid återkommer är Ting och Försmak. På Ting väljs som sagt kommande AU och under Försmak kan tredje års äventyrare få se hur Utmanarlivet är och få veta lite om vad arrangemang är. Det har två arrangemangen arrangerar alla AU:n i stockholms regionen tillsammans med varandra. Sedan arrangerar även vi i Stockholm andra arrangemang under året som varierar får år till år.