Arrangerande kårer för tävlingar 2017

 

Arrangerande kårer för tävlingarna 2017

Scouternas Dag, stormötet vill att TOIS ska tillsätta en Tävlingssamordnare (TS) till tävlingen så som det var under 2016.

 

Scouternas Dag 2017 (kontroller + TL)
Centralt Sekretariat Spånga
Myrstigen Björnklon Älghornet
Årsta Hässelby Örnsberg
S:t Maria Västertorp GVB
Hammarby Wallinum-Väpnarna Älvsjö
Mälarhöjden Hedvig Eleonora MoRo
Mälarscouterna Spånga Nockeby
Drakarna Adolf Fredrik Enskede
Vällingby Vikingarna Kärrtorp

Scouternas Natt, Fredrik Laufke har anmält sig som TL till tävlingen.

Scouternas Natt 2017 (Kontroller + TL)
Nockeby Orientering 1
Birka 1
Södertörn 1
Roslagen 1
Mälarhöjden 1
GVB 1
Älvsjö 1
Örnsberg 1
Enskede 1
Hässelby 1
Wallinum-Väpnarna 1
Hedvig Eleonora 1

 

Scouternas Höstdag, då det fungerade väl för arrangörerna med att ha en Baskontrollant kår som ser till att banor och sekretariat fungerar samt en kontrollant kår som ställer upp med 10 stycken kontrollanter under dagen används samma system även under 2017.

 

Scouternas Höstdag 2017 (Kontroller + TL)
Enskede Baskontrollant DM i Orientering
Örnsberg Kontrollanter DM i Orientering
Vällingby Baskontrollant DM i Livlina
Wallinum-Väpnarna Kontrollanter DM i Livlina