Handlingar till distriktsstämman 2013

Här hittar du handlingarna till stämman den 20 oktober

 

Stämmohandlingar SSD DST 2013

Delegatsantal Korrigerat

Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Stockholms scoutdistrikt >>