Distriktets verksamhet

Boomerang 2008

Distriktet syfte är att stödja kårerna i deras lokala verksamheter. Det är distriktsstämman, det vill säga distriktets medlemmar, som utsett distriktsstyrelsen att leda distriktets verksamhet under det kommande året.

Det är också distriktsstämman som genom beslut om verksamhetsplan och budget har gett uppdrag till styrelsen om vilken verksamhet som distriktet ska driva. Till hjälp för att genomföra arbetet har styrelsen många ideella funktionärer och ett kansli med anställd personal.

 

Ladda ner broschyren ”vad gör distriktet”

 

Vi lyssnar, genomför och representerar

Distriktsstyrelsen eftersträvar att till ta sig medlemmarnas åsikter och på bästa sätt stötta kårerna. Styrelsen utgår framförallt från beslut fattade av distriktsstämman men dialog sker även under året genom att det arrangeras kårstyrelseträffar och sker direktkontakt med kårer. Distriktsstyrelsen representerar också medlemmarna externt gentemot exempelvis Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Representanter, som styrelsen utser, för också distriktets talan i närstående organisationer som Stockholms läns ungdoms samarbetsorganisation (SUS), Sensus och St Göranskommittén med flera.

 

Träffa andra scouter på våra arrangemang

Stockholms Scoutdistrikt anordnar flera tävlingar varje år, som Scouternas Dag, Scouternas Natt, Scouternas höstdag, Snåriga skäggen och mycket mer. Vi anordnar även andra arrangemang som distriktsläger.

scouternas dag 14- nathalie

Gå utbildning

Scouterna erbjuder din kår att utbilda er för att bli bättre ledare. Gå våra kurser Trygga möten, Leda Patrull, Leda scouting, Leda avdelning, Leda kår. Du kan även gå våra intressekurser, som Läderkursen, Navigationskursen eller Äventyrskursen.
Klicka här för att komma till våra utbildningar >>

 

Få din kår att utvecklas

Du kan få hjälp i din kår för att din kår ska må så bra som möjligt. Vi hjälper dig att rekrytera och lösa problem i kåren. Till vår hjälp har vi Stockholms regionala utveklingskansli, med anställda utvecklingskonsulenter, som hjälper din kår att utvecklas. Kontakta Stockholms regionala utvecklingskansli här>>

 

Ha roligt med utmanarscouterna

Om du är utmanarscout har du många möjligheter till rolig scouting. Stockholms Scoutdistrikt anordnar särskilda arrangemang för utmanarscouter. Utmanarscoutarbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanarscouters åsikter och stödja utmanarscouterna i deras verksamheter.
Läs mer om vad utmanarscouterna gör här >>

scouthög i solen

 

Läger på Vässarö

Stockholms Scoutdistrikt äger den vackra skärgårdsön Vässarö och din kår är välkommen på läger och andra arrangemang på Vässarö. På Vässarö finns möjlighet för din kår att segla, gå trapper- och naturspår, klättra
klättervägg, hämta ut råvaror för matlagning och mycket annan service.

Läs mer om Vässarö här>>

läger-på-vässarö-i-sommar