Välkommen på distriktsstämma 2018

vö-helg+DST

Den 12-14 oktober är alla kårer i Stockholms scoutdistrikt varmt välkomna till Vässarö, för att delta på årets distriktsstämma. Stämman kommer att hållas lördag till söndag, den 13-14 oktober, men det kommer att vara aktiviteter och diskussioner som rör distriktet under hela helgen.
 
 
Styrelsen vill uppmuntra er att skicka in motioner till stämman.

Senast 15 september måste den skickas in.

Maila er motion till: styrelsen@scoutkansliet.se

 

§ 8.11 Motion till distriktsstämman 
Rätt att väcka motion till distriktsstämman har varje medlem i distriktet. Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

 

Handlingarna kommer att skickas ut till kårerna och läggas upp distriktets webbsida senast 3 veckor innan stämman.

 

Mer information om helgen, samt anmälningslänk kommer att skickas ut i september.
Som tidigare år kommer det att gå en gemensam buss till Vässarö från Stockholms centralstation efter kl 18 på fredagen.
Vi ses på Vässarö!
Scouthälsningar från
Stockholms scoutdistrikts styrelse

 

 

——————————

Nominera eller kandidera till en post i Stockholms scoutdistrikt!

 

Nu är det dags att nominera kommande års distriktsstyrelse, verksamhetsrevisorer samt valberedning!

I år arbetar valberedningen med ett digitalt verktyg som heter Nominera. I och med detta verktyg blir alla nomineringar synliga, så att medlemmarna i distriktet kan se vilka personer som blivit nominerade till vilka poster. Transparens inom vår organisation, helt enkelt.

 

När nomineringen stänger kommer valberedningen att prata med alla nominerade och sedan lämna ett förslag på personer vi tror kommer kunna driva distriktet tillsammans på ett bra sätt under 2019.

När nomineringen stänger pratar valberedningen med alla nominerade.

 

För att nominera eller se nominerade gå in på:
https://nominera.se/SSD