Startmötet för Scouternas Dag 2018

Den 24 oktober hölls det första uppstartsmötet inför Scouternas Dag 2018. 

 

Älghornstävlan, för äventyrare, är detta år en regionstävling och avdelningar från de fyra distrikten; Birka, Södertörn, Roslagen och Stockholm kommer att  inbjudas att delta.

Tävlingarna för spårare och upptäckare riktar sig i första hand till avdelningar inom Stockholms Scoutdistrikt, men tävlande från övriga distrikt inom regionen är välkomna att delta i mån om plats.

 

Scouternas dag 2018 genomförs 21 april vid Stora Skuggan, närmaste T-bana är Universitetet, parkering finns i närområdet.

 

I minnesantecknignarna nedan kan man bland annat läsa om vilka kårer som ska arrangera respektive tävling,  tids-schema för dagen och vad det innebär att vara baskontrollant och tävlingsledning.

 

 

Prisutdelning