Sammanfattnings från kårträffen den 3 april

Här kommer en sammanfattning från distriktets kårträff den 3 april.
AGENDA FÖR KÅRTRÄFF 3 APRIL 2017
1. Presentationsrunda
– Vilka är på plats
2. Ny styrelse och vad vi vill göra med distriktet
– Kort presentation
– Kårkontakt på vilket sätt?
  •  Vi informerade att alla kårer inte kommer få kontaktpersoner i styrelsen, men alla är välkomna att höra av sig.
  • Många visste att det funnits kontaktpersoner, men inte vem det varit.
  •  Det efterfrågades träffar för de som har samma kontaktperson
3. Lokalbidragsfrågan
– Presentera vår idé kring PR-byrå
– Dialog med kårerna kring hur de hanterar situationen idag.
  • Mycket fokus på att få tag i lokal.
4. Aktuella frågor:
a. Distriktsläger 2018
  • Information om att det är samt att vi söker arrangörer
b. TOIS
  • Vi söker medlemmar
c. Scouternas Dag 6 maj
  • Information om tävlingen och arrangemanget
d. Årets distriktsstämma
  • Kommer vara i Stockholm den 22 oktober.
  • Sista dag att inkomma med motioner är den 24 september
e. Nästa Kårträff är planerad till den 9 oktober. Finns intresse för något särskilt ämne, så hör av er
f. Grenledarträff -blev tyvärr inställd
5. Engelskspråkig verksamhet
Ann Furuskog (Vikingarna) har lämnat förslag att starta en engelskspråkig verksamhet på en internationell skola där hon jobbar. Fredrik Thunberg och Sofia Tolonen har tagit det.
DELTAGARE
24 personer från 16 kårer (ej styrelsens kårer medräknat)
Anna Barford (Hedvig Eleonora)
Pliiigis (GVB)
Lisa Johansson (Nockeby)
Caroline Wingårdh (Nockeby)
Cecilia Månsson (Spånga)
Fredrik Berg (Sköndal)
Carl Bjelksjö (Örnsberg)
Peter Isander (Hässelby)
Emil Öhman (Hässelby)
Lotta Arnesson (Kärrtorp)
Lagger Gabrielsson (Mälarscouterna)
Åse (Vårberg-Skärholmen)
Andreas (Vårberg-Skärholmen)
Kristin Klinga (Vällingby)
Torbjörn Einarsson (St Göran)
Lennart Holm (Vikingarna)
Carita Holm (Vikingarna)
Frida Larsson (Örby)
Niels-Arne Bugge (Norra Järva)
Robert (Adolf Fredrik)
Jonas Brunemalm (DS)
Gustav Stark (DS)
Fredrik Thunberg (DS)
Sofia Tolonen (utvecklingskonsultent)
Om du har några frågor kring kårträffen är du välkommen att kontakta Jonas ”Brune” Brunemalm, distriktsordförande.
Jonas ”Brune” Brunemalm
073-9894939
jonas.brunemalm@gmail.com
distriktsmärke sthlm