Nya medarbetare på Stockholms scoutdistrikts kansli

Vi hälsar två nya medarbetare varmt välkomna till Scoutkansliet i vinter.

Cecilia Gozzi börjar på kansliet med särskilt ansvar för ekonomi den 10 december. Cecilia har arbetat länge som ekonomiansvarig i styrelsen och har en god insyn i verksamheten, kombinerat med en bred erfarenhet inom ledarskap och ekonomi med särskild tonvikt på ideella verksamheter.

Nathalie Magnusson börjar som bokningsansvarig den 14 januari och kommer i första hand fokusera på Vässarös bokningar. Nathalie har en bred administrativ bakgrund med mycket kundkontakter, kombinerat med flera års erfarenhet av ideellt arbete för Vässarö.

Både Cissi och Nathalie kommer ges möjlighet att presentera sig mer utförligt framöver.

Vi hälsar Cissi och Nathalie varmt välkomna i sina nya roller!

 

För den som önskar mer information om hur tillsättningarna av tjänsterna gått till finns länk till beslutsprotokoll från AU här >> , samt en smmanfattning av rekryteringsprocessen här >>