Minnesanteckningar från kårledningsträffen

 

Distriktet arrangerar kårledningsträffar för att kårerna ska få möjlighet att umgås över kårgränserna, träffa styrelsen och höra om vad som kommer att hända under året.

 

Nu finns minnesanteckningar och närvarolista från höstens kårledningsträffen som hölls den 9 oktober 2017.

 

Under kvällen diskuterades följande:

  • Familjescouting: Mälarhöjdens scoutkår berättar hur de har gjort.
  • Information om GDPR (Lagen som ersätter PUL)
  • Information om ”Verklig huvudman”
  • Aktuella frågor och information från styrelsen

 

Tack för en trevlig kårledningsträff!

 

 

distriktsmärke sthlm