Minnesanteckningar från extra distriktsstämman 28 november 2018

Den 28 november hölls en extra distriktsstämma med anledning av uppsägning av arrendet på Lemshaga.

 

Stämman beslutade enhälligt att vi ska verka för att behålla Lemshaga och bedriva verksamhet om det inte medför väsentligt ökade kostnader, större investeringar eller ökad risk vid en senare avveckling.

 

Det betyder att vi fortsätter med utredningen kring ägandeskap och kostnader kring en eventuell avveckling, men fokus framöver är att skriva ett nytt arrendeavtal med nuvarande markägare, för att behålla Lemshaga som en utflyktsstuga för scouterna även i framtiden.