Kallelse till Skeppslagsmöte 21 mars

KALLELSE TILL
ORDINARIE SKEPPSLAGSMÖTE

ONSDAGEN DEN 21 MARS 2018

Härmed kallas representanter från varje kår och distrikt till Stockholms
Scoutskeppslags ordinarie skeppslagsmöte.

Plats: Stockholms scoutdistrikts kansli, Fridhemsgatan 8.
Tid: Onsdagen den 21 mars 2018 kl 19.00 (fika och mingel från klockan 18.30).

Deltagare: Enligt stadgarna äger tre representanter från varje kår och distrikt
rösträtt. Vi hälsar naturligtvis också alla Skeppslagets ledare välkomna.

Förutom årsmötet kommer vi att få veta en del om hur och var man söker
bidrag. Snack från Norra Lidingö kommer och berättar det.

Hjärtligt välkomna önskar Skeppslagets styrelse.

Läs mer på Skeppslagets webbplats >>

skeppslagslogga2