Idrottsförvaltningen ska träffa distriktsstyrelsen

I mitten av november kommer distriktsstyrelsen att ha ett möte med Idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Syftet med mötet är dels att etablera en kontakt mellan oss och dels att diskutera aktuella Stockholmsspecifika frågor som rör just vår verksamhet.
Idrottsförvaltnignen har en ambition att under hösten och vintern besöka ordförande och/eller kanslichef eller liknande för de största idrotterna och andra föreningsrörelser i staden.

Tanken är att de, med mer kunskap om föreningarnas verksamhet och behov, ska kunna fatta klokare och mer underbyggda beslut.

——————-
Idrottsförvaltningen främjar stadens idrotts- och friluftsliv och ger bidrag och stöd till idrottsföreningar. Förvaltningen ansvarar för bokning, drift och skötsel av stadens 450 idrottsanläggningar.