Hedra bortgångna ledare och eldsjälar!

I år är det 80:e gången som Scouternas Julotta arrangeras i Riddarholmskyrkan.

 

Som tidigare år vill vi ta tillfället i akt och lyfta fram och hedra de scoutledare och eldsjälar som under året har lämnat jordelivet.

 

Som en del av Gudstjänsten hedrar vi minnet av personen, genom en tyst minut, samt läser upp namn, ålder och kår.

 

Varje kår får själva rapportera in namn till info@scoutkansliet.se

 

Hedra bortgånga eldsjälar