Hedra bortgångna ledare och eldsjälar på Scouternas julotta

Som tidigare år vill vi ta tillfället i akt och lyfta fram och hedra de scoutledare och eldsjälar som under året har lämnat jordelivet.

 

Som en del av Gudstjänsten hedrar vi minnet av personen, genom en tyst minut, samt läser upp namn, ålder och kår.

 

Varje kår rapporterar in namn till info@scoutkansliet.se

 

Hedra bortgånga eldsjälar