Förändringar i styrelsen

Jonas Brunemalm meddelade torsdag 5 oktober att han med omedelbar verkan avsäger sig sitt uppdrag som ordförande i Stockholms scoutdistrikts styrelse. Johanna Arnoldsson kvarstår som ordförande.

 

”Det finns händelser där delar av styrelsen har uppfattningar om att mitt agerande inte varit korrekt, uppfattningar jag inte delar. Det som vi är överens om är att situationen vi är i nu är ohållbar och att delar av styrelsen inte längre har förtroende för mig. Det är därmed en omöjlig situation att vara kvar som ordförande” säger Jonas Brunemalm i ett skriftligt uttalande. Han har även meddelat valberedningen att han drar tillbaka sin kandidatur för ordförandeskapet 2018.

 

De frågor som delar av styrelsen haft avvikande uppfattningar om gäller hur styrelsen har varit representerad, delegering och intern kommunikation.

 

Ordförandeskapet i Stockholms scoutdistrikt är sedan stämman 2016 delat, vilket innebär att Johanna Arnoldsson kvarstår som ordförande fram till 1 januari 2018.

 

I nuläget kommer valberedningen inte att ta fram något uppdaterat förslag på styrelse till stämman 22 oktober 2017, men uppmuntrar de som är intresserade av den vakanta ordförandeposten att kontakta valberedningens kvarvarande förslag på ordförande, Johanna Arnoldsson. Detta då det är av stor vikt att båda kan arbeta tillsammans.

 

Styrelsen kommer att fortsätta arbeta med utvecklingen av Stockholms scoutdistrikt i riktning mot Vision 2017-2019 och ser fram emot att få träffa många av er på stämman.

 

Kontakt:
Johanna Arnoldsson, ordförande Stockholms scoutdistrikt
070-733 08 84

 

distriktsmärke sthlm