Älghornet firar 90 år och går i år som regionstävling

I år går tävlingen Älghornet, för äventyrarscouter, som regionstävling. Birka, Roslagen & Södertörn välkomnas varmt. Dessutom firar tävlingen 90 år i år. 

 

Anmäl kårens avdelningar Scotuernas Dag och anmäl framför allt era äventyrarpatruller till Älghornet och var med och fira tävlingens 90 års-jubileum.

Klicka här för att komma till anmälan >>

 

Scouternas Dag 2018, kommer genomföras den 21 april 2018 och platsen blir Stora Skuggan, Norra Djurgården.

 

Om Scouternas Dag

Scouternas Dag är en tävling där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sin scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna. Men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutlednigsförmåga.
Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.
Under dagen tävlar vi i:
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)

Det är med stor glädje vi inbjuder till en traditionsrik dag!

 

Läs mer om Scouternas Dag här >>

eldning