Valberedningen

Valberedningen ska till stämman föreslå styrelse, revisorer och ny valberedning.

Patrik Jonsson

E-post: valberedningen@scoutkansliet.se

Patrik är med i distriktets valberedning

Hedvig Loeb

E-post: valberedningen@scoutkansliet.se

Hedvig är med i distriktets valberedning

Tess Sandberg

E-post: valberedningen@scoutkansliet.se

Tess är med i distriktets valberedning

Hanna Hult Rosén

E-post: hanna.hult.rosen@gmail.com

Hanna är med i distriktets valberedning

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

E-post: fredrik@gvb.nu
Mobil:
070-5628382

Vuxenrepresentant i utmanar-AU:t och distriktets valberedning