Valberedningen

Valberedningen ska till stämman föreslå styrelse, revisorer och ny valberedning.

henrik

Henrik Almén

Sammankallande
E-post: valberedningen@scoutkansliet.se

Henrik är med i distriktets valberedning

simon creutz- valberedning 16-17

Simon Creutz

E-post: valberedningen@scoutkansliet.se
Mobil:
0704804844

Simon är med i distriktets valberedning

Robert trygg

Robert Trygg

E-post: valberedningen@scoutkansliet.se

Robert är med i distriktets valberedning

Helén Thorö

E-post: valberedningen@scoutkansliet.se

Helén är med i distriktets valberedning