Distriktsstämma 2016

Vässarö 2012 II 1 (9 av 37)

Välkommen på Vässaröhelg och distriktsstämma 2016!

Stockholms scoutdistrikt kallar distriktets alla kårer
till årets distriktsstämma.

 

 

Datum: 21 -23 oktober 2016
Var: Vässarö, gemensam buss avgår 18:30 från Cityterminalen på fredag. Bussen går tillbaka efter lunch på söndag.
Vad: Distriktsstämma, se separat program
Kostnad: Du betalar 350:- för hela helgen (inkl. buss, mat och boende)
Detta är en subventionerad kostnad som distriktet har gjort för medlemmarna.
Anmälan: Anmälan är stängd.
Kårernas delegatsantal:  Klicka här >>
Handlingar till stämman: Handlingarna kommer att komma upp senast 3 veckor innan stämman.
Kontakt och mer information: Facebookgruppen Distriktsstämma 2016 för Stockholms scoutdistrikt
Packning: Klä dig för att kunna vara utomhus och var beredd på höstväder, det kan bli både kallt och blött.

 • Lakan + sovkläder (ej sovsäck)
 • Varm tröja och ombyte
 • Inneskor/raggsockor
 • Ficklampa/pannlampa
 • Kåsa/mugg
 • Sittunderlag
 • Scoutklädsel
 • Anteckningsblock eller dyl.
Fredagen den 21 oktober 18.30 tar du vår specialchartrade buss från Cityterminalen. Du tas emot av vår reseledare och får en liten välkomstpresent. Bussen rullar norrut och stannar kanske till vid någon parkering för att ta upp ytterligare resenärer.  Du småpratar med någon kamrat, äter kanske en smörgås och slumrar till en liten stund. Bussen rullar 16 mil i mörkret.
Du kliver av efter ett par timmars färd. Du stänger jackan, sätter på dig mössan och tänder ficklampan. Med helgpackningen över axeln kliver du på den väntande båten. Det kanske är stjärnklart på färden mellan öarna. Fyrens ljus och båtens instrument hjälper skepparen att hitta rätt.
Du fikar med kamraterna, spelar kanske ett spel eller går på en sen kvällsbio. Du bäddar, kryper ner och sover gott.
Lördagen börjar med frukostbuffé. Du väljer bland påläggen och strör pumpafrön på gröten. Förmiddagen ägnas åt en eller två aktiviteter som du önskat vid anmälan. Du får lära dig nya saker och kanske tänka nya tankar.

 

Efter lunch är det dags att öppna årets distriktsstämma. Vi samlas och pratar om året som gått, innevarande år och åren som kommer. Vi förbereder oss väl. Vi lyssnar, diskuterar på olika sätt och slår våra kloka huvuden ihop. Solen tittar fram, höstlöven virvlar. Vi tar en fika. Vad tycker du? Vad vill jag? Kan vi hjälpas åt? Vi ska tillsammans fatta många bra beslut.

 

En god middag och sen några sånger, en tur i skogen och en stilla stund med eftertanke. Eller så tar du några kontroller på Vässarös nattorientering. Du väljer vad som passar dig bäst.

 

En effektiv söndag förmiddag. Vi beslutar om bokslut, budget och planer, vi väljer styrelse och andra distriktsfunktionärer. 2017 ska bli ett bra år för Stockholms scoutdistrikt.

 

Efter lunch avslutar vi och tar båten tillbaka. Bussen möter oss.                          
Du hinner hem till middagen och sjunker sedan nöjd ner i soffhörnan.

 

Du kan anmäla dig själv eller tillsammans med din scoutkår. Scoutkåren bestämmer vilka som är kårens delegater, det är dessa som har rösträtt. Du kan också följa med på arrangemanget och vara observatör på stämman.

 

Anmälan ska göras senast den 9 oktober. Hela helgen, inkl buss, kostar 350:-. Många kårer betalar hela avgiften eller en del av den. Hör med din kår. Stockholms scoutdistrikt subventionerar en del av den egentliga kostnaden.

 

Kolla gärna Facebook ”Distriktsstämma 2016 för Stockholms scoutdistrikt”. Där kan det dyka upp ett och annat…

Kringaktiviteter

När du anmäler dig ska du välja en eller två programpass till lördag förmiddag.  Varje pass beräknas ta ca 1 timme

 1. Höstpromenad – en guidad naturvandring på Vässarö
 2. Free Being Me – Vad är det? Ledarskapsön – Hur funkar de nya kurserna?
 3. Scoutings demokrati. Hur funkar det med kårstämma, distriktsstämmaoch Demokratjamboree?
 4. Träff med våra konsulenter – Vilken hjälp kan du/kåren få?
 5. Distriktutveckling – workshop
 6. Inflytandeguiden – prova ett spel som tagits fram för att underlätta ungdomsinflytande

 

Motion till distriktsstämman
Varje medlem i distriktet har rätt att väcka motion till distriktsstämman..
Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

 

Du som vill lämna en motion till stämman kan göra det fram till och med den 23 september 2016. Skicka din motion med e-post till styrelsen@scoutkansliet.se

 

Vi ses på stämman!
Scouthälsningar från Styrelsen

 

———————————————————————–

Utdrag ur Scouternas stadgar gällande distrikt och distriktsstämma:

Scouternas stadgar

Kapitel 8: Scouternas distrikt

§ 8.3 Distriktets uppgift
Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.
Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

 

§ 8.4 Scoutdistriktets ledning
Scoutdistriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

 

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

 

§ 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman
Följande personer har närvaro- och yttranderätt:
• samtliga närvarande medlemmar i distriktet
• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
• av distriktsstyrelsen inbjudna gäster
Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt
• ombud
• ledamöter i distriktsstyrelsen
• valda revisorer i fråga om deras granskning
• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett
Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
• att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
• att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
• att vid lika röstetal avgör lotten.