Regler

Här är reglerna för Scouternas Natt, samma regler gäller för Kruthornet, med undantag att roverscouter och utmanare får delta i samma lag.

SCOUTERNAS NATT INLEDANDE BESTÄMMELSER

Paragraf Regel
3.1.1 Scouternas Natt anordnas i anslutning till ett veckoslut under hösten, såvitt möjligen tidigast 4 veckor efter skolornas början. Evenemanget är avsett för patrullscouter och seniorscouter.
3.1.2 Under Scouternas Natt bör förekomma en tävling för rådspatrullen från patrullscoutavdelningen, kallad SILVERUGGLAN, samt en tävling för seniorscoutlag eller del därav, kallad HAJKBENET.
3.1.3 Båda tävlingarna bör utformas på ett sådant sätt, att samtliga deltagare bereds tillfälle att i största möjliga utsträckning delta aktivt och därvid på ett meningsfyllt sätt utnyttja sitt scouttekniska kunnande. Förekommande tävlingsuppgifter bör utformas så att utsikterna till ett gott resultat ökas väsentligt genom lagarbete och samverkan mellan många. Uppgifter av frågesporttyp bör användas sparsamt. Grenar som ger utrymme för skönsmässiga bedömningar får inte förekomma.
3.1.4 Tävlingsområdet skall väljas så, att möjlighet finns till övernattning. Tävlingarna bör gå i skogsterräng och i stort sett utan kontakt med tätare bebyggelse.
3.1.5 Tävlande enhet är skyldig att tillhandahålla kontrollanter i enlighet med tävlingsledningens närmare bestämmelser. Underlåtenhet bör i någon form påverka enhetens poängresultat.
3.1.6 Tävlande enhets stil bör om möjligt bli föremål för bedömning i någon form. Normer för bedömning skall meddelas deltagarna i inbjudan eller kallelsen.
SILVERUGGLAN TÄVLANDE
3.2.1 Tävlingen är avsedd för rådspatrull. Samtliga tävlande i en rådspatrull skall vara rullförda på samma patrullscoutavdelning. Varje patrullscoutavdelning får ställa upp med en rådspatrull.
3.2.2 I varje rådspatrull skall ingå minst en och högst två ledare eller ledarassistenter samt minst fyra och högst åtta patrullscouter – i första hand Pl och vPl. Som patrullscout räknas envar som tillhör årskurs 6-8 eller under löpande kalenderår – fyller högst 14 år. Av ledarna måste minst en under löpande kalenderår fylla lägst 18 år.
3.2.3 Dispens från reglerna i moment 3.2.2 vad avser maximalt antal patrullscouter kan sökas av avdelning som består av fem patruller eller fler.
3.2.4 TÄVLINGEN
Tävlingen bör ha en mörkerdel och en dagsljusdel. Antalet kontroller bör vara 10-13 stycken, lika fördelade över dagsljus- och mörkerdelarna.
3.2.5 Alla tävlingsuppgifter bör vara i princip likvärdiga. Nattorienteringen – om sådan förekommer – får dock värderas högst en och en halv gång så mycket som en normalgren. För att kunna skilja mellan patruller med samma slutpoäng skall tävlingsledningen i förväg tilldela kontrollerna olika meritvärde inbördes. Kontrollernas inbördes meritvärde bör meddelas de tävlande senast vid start. Vid varje kontroll skall deltagarpoäng ges såvida ansträngning till resultat/deltagande gjorts av den tävlande/de tävlande.
3.2.6 PRISER
Samtliga pristagare erhåller plakett. Närmare bestämmelser om dennes utseende m.m. meddelas av TOIS. Samtliga deltagare i vinnande patrull bör erhålla individuellt pris.
3.2.7 Segrande patrull erhåller ”SILVERUGGLAN”, en uggla i silver monterad på en
skiva. Till ugglan hör dessutom en plåt för gravering av patrullens och kårens namn och årtal. Priset är ständigt vandrande.
HAJKBENET TÄVLANDE
3.3.1 Tävlande lag är seniorscoutlaget eller del därav. Samtliga tävlande i ett lag skall vara rullförda på samma seniorscoutlag. Seniorscoutlag får ställa upp med flera lag.
3.3.2 I varje tävlingslag skall ingå minst fyra och högst åtta seniorscouter. Tävlande får under året fylla högst 18 år.
3.3.3 TÄVLINGEN
Tävlingen läggs upp på samma sätt som Silverugglan.
3.3.4 PRISER
Segrande lag erhåller ”HAJKBENET”, ett stort ben med silverplåt. Till benet hör dessutom en rem med plats för lagets egen komponerad bit enligt tidigare mallar. Priset är ständigt vandrande. Samtliga deltagare i vinnande lag bör erhålla individuellt pris.