Myrstigen

alder-sparare

Välkomna till 2015 års upplaga av Myrstigen!

vinnare myrstigen

Stort grattis till vinnarna av Myrstigen 2015!

 

Plats:

 Jävafältet

 

Start:

Starttiderna är kl 09.45 och 10.00. Er starttid och startkontroll kommer att framgå av separat startlista som skickas ut via mail till er på kvällen söndagen den 3:e maj.

 

Avslutning:

Tävlingen är slut ca 13.00 och prisutdelning beräknas ske kl 15.00 (beräknas hålla på i ca 1 timme), karta kommer.

 

Om tävlingen:

Tävlande spårarscout ska tillhöra årskurs 2-3 eller fylla högst 10 år under året, dispens kan sökas. Avdelningen ska följas av en ledare som inte får vara yngre än 17 år.

 

I Myrstigen deltar spårarscouterna i en avdelningstävling, men tävlar på flera kontroller patrullvis. De tre (3)  bästa patrullerna vid varje kontroll kommer att räknas i avdelningstävlingen.  Patrullen måste bestå av minst tre scouter.

Alla scouter ska under året tillhöra avdelningen de tävlar för, behöver två avdelningar i kåren slås samman måste dispens sökas. (Denna ska vara sökt via mail till myrstigen@scoutkansliet.se) Avdelningsledarna har en egen tävling, som inte räknas in i avdelningstävlingen.

 

Anmälningsavgift:

Kostnad är 300 kr/tävlande avdelning. Anmäler du din avdelning efter den 18 april blir kostnaden 400 kr/tävlande avdelning.

 

Vid frågor kontakta:
myrstigen@scoutkansliet.se

Tävlingsledning: Hanna Hult Rosén och Tomas Sjölander
Distriktskontrollant: Josephine Hihldor och Rolf Wassberg