Björnklon

alder-upptackare

Välkomna till 2015 års upplaga av Björnklon!

vinnare björnklon

Stort grattis till vinnarna av Bjönklon 2015!

Plats:

Järvafältet

 

Start:

Starttiderna är kl 09.45 och 10.00. Er starttid och startkontroll kommer att framgå av separat startlista som kommer att skickas till er kontaktperson på kvällen söndagen den 3:e maj.

 

Om tävlingen:

I Björnklon tävlar man både i en patrulltävling och i en avdelningstävling. I avdelningstävlan är det avdelningens tre (3) bästa patrullers totalpoäng som räknas samman. Patrullen måste bestå av minst tre scouter och scouterna måste vara registrerade på avdelningen och får inte byta patrull under tävlingen.

 

En upptäckarscout ska tillhöra årskurs 4-5 eller fylla högst 12 år under året, dispens kan sökas. Avdelningen ska följas av en ledare/assistent som under året fyller lägst 17 år.

 

Avdelningsledarna har en egen tävling, resultatet där räknas inte in i avdelningstävlingen. För att ledaren ska få starta i ledartävlingen måste avdelningen tävla med minst en patrull.

 

Anmälningsavgift:

Kostnaden är 200 kr per tävlande patrull/avdelningsledare. Anmäler du dina patruller efter den 18 april blir kostnaden 300 kr per tävlande patrull/avdelnings ledare.

 

Vid frågor kontakta:
bjornklon@scoutkansliet.se
Tävlingsledning: Tomas Österlind
Distriktkontrollant: Åke Tugén och Fredrik Laufke