Älghornet

aventyrare_symbol_500x500px

Välkomna till 2015 års upplaga av Älghornet!

vinnare älghornet

Stort grattis till vinnarna av Älghornet 2015!

Plats:

Järvafältet

 

Start:

Starttiderna är kl 09.45 och 10.00. Er starttid och startkontroll kommer att framgå av separat startlista som kommer att skickas till er på kvällen söndagen den 3:e maj.

 

Om tävlingen:

I Älghornet tävlar äventyrsscouter, det finns tre olika grenar inom Älghornet:

  • Patrulltävling
  • Avdelningstävling
  • Avdelningsledartävling

Patrullen ska bestå av minst tre scouter och scouterna måste vara registrerade på avdelningen och får inte byta patrull under tävlingen.

 

I avdelningstävlan är det totalpoängen för avdelningens tre (3) bästa patruller samt hälften av avdelningsledarens resultat som räknas samman.

 

För att ledaren skall få starta i ledartävlingen fodras att avdelningen startar med minst 1 patrull innehållande minst 3 äventyrsscouter. Dispens från denna regel kan inte sökas. Scout får inte byta patrull under pågående tävling. Slås två avdelningar på kåren ihop måste dispens sökas.

 

Tävlande äventyrsscout skall tillhöra årskurserna 6- 8, eller under löpande kalenderår fylla högst 15 år (dispens kan sökas från denna regel).

 

Anmälningsavgift:

Kostnaden är 200 kr per tävlande patrull/avdelningsledare. Anmäler du dina patruller efter den 18 april blir kostnaden 300 kr/tävlande patrull/avdelningsledare.
Vid frågor kontakta:
alghornet@scoutkansliet.se
Tävlingsledning: Karl Stavaeus och Erik Bexelius
Distriktskontrollant: Lars-Olof “Pliiiggis” Sandberg och Ulf Isander

 

Resultatlistorna är justerade 2015-05-19