Scouternas dag

DSC07607

Välkommen till Scouternas Dag

Lördag 21 april 2018 på Stora skuggan

 

 

Scouternas Dag 2018 kommer genomföras den 21 april 2018 i  Stora Skuggan på Norra Djurgården.

 

Älghornstävlan, för äventyrare, är detta år en regionstävling och avdelningar från de fyra distrikten: Birka, Södertörn, Roslagen och Stockholm kommer att  inbjudas att delta.

 

Tävlingarna för spårare och upptäckare riktar sig i första hand till avdelningar inom Stockholms scoutdistrikt, men tävlande från övriga distrikt inom regionen är välkomna att delta i mån om plats.

 

Information inför tävlingen:

Om Scouternas Dag

Scouternas Dag är en tävling där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sin scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna. Men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutlednigsförmåga.

 

Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.

 

Under dagen tävlar vi i:
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)

Det är med stor glädje vi inbjuder till en traditionsrik dag!

 

Anmälan

Förlängd anmälningstid till onsdag 18 april kl 15.00
Kostnad 200 kr/tävlande patrull/AL. Avgiften kommer att faktureras kåren i efterhand.

Klicka här för att anmäla era patruller >>

 

Tävlingsregler

För att få starta måste avdelningen ha minst en (1) patrull med minst tre (3) scouter, inga patrullbyten får ske under tävlingen. Detta gäller även för att avdelningsledaren ska få starta, tävlande avdelningsledare ska under året fylla minst 17 år. Alla scouter ska under året tillhöra avdelningen de tävlar för, behöver två avdelningar i kåren slås samman måste dispens sökas.

 

Dispens ska vara sökt via mail till respektive tävling, [tävlingens namn]@scoutkansliet.se senast dagen innan tävlingen. Den ledare som följer avdelningen runt banan ska under året fylla minst 17 år, det måste vara minst en (1) ledare med avdelningen runt hela banan.
Övriga regler kommer med tävlings-PM.

 

Kontrollanter

Varje tävlande avdelning måste ställa upp med kontrollanter enligt tävlings PM som skickas till kontaktpersonen för anmälda enheter. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar och andra intresserade som kontrollanter.

 

Kommunikationer

Till tävlingen kommer ni lättast med SL:s kollektivtrafik, genom att åka till universitet och sedan följa markeringar mot Stora skuggan. Planera er resa på SL (www.sl.se)

PM, kartor och mer info

PM för tävlingen, karta och startlista mm skickas via mail till anmäld kontaktperson samt läggs fortlöpande ut på denna sida.

 

 

Vid frågor kontakta:

scouternasdag@scoutkansliet.se

 

Behöver du hjälp eller ytterligare information kan du kontakta Stockholms kansli

08- 652 05 10 eller mejla till tävlingsledning och distriktskontrollanter

 

Frågor till respektive tävling skickas till:
myrstigen@scoutkansliet.se
bjornklon@scoutkansliet.se
alghornet@scoutkansliet.se