Scouternas Dag

DSC07610

Välkommen till Scouternas Dag

lördag 6 maj 2017 på Årstafältet

(preliminär plats då tvärbanan ska stängas under den perioden)

  

 

Om Scouternas Dag
Scouternas Dag är en tävling där scouter Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sin scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna. Men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutlednignsförmåga.

 

Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.

 

Under dagen tävlar vi i
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)

 

Det är med stor glädje vi inbjuder till en traditionsrik dag!

 

Tävlingsregler

För att få starta måste avdelningen ha minst en (1) patrull med minst tre (3) scouter, inga patrullbyten får ske under tävlingen. Detta gäller även för att avdelningsledaren ska få starta, tävlande avdelningsledare ska under året fylla minst 17 år.
Alla scouter ska under året tillhöra avdelningen de tävlar för, behöver två avdelningar i kåren slås samman måste dispens sökas.

 

Denna ska vara sökt via mail till respektive tävling, [tävlingens namn]@scoutkansliet.se senast dagen innan tävlingen.
Den ledare som följer avdelningen runt banan ska under året fylla minst 17 år, det måste vara minst en (1) ledare med avdelningen runt hela banan.
Övriga regler kommer med tävlings-PM.

 

Vid frågor kontakta:

scouternasdag@scoutkansliet.se