Stämmoutbildning inför Demokratijamboree

Mer info om detta kommer