Sista dag för att skicka in motioner till distriktsstämman