Hedra bortgångna ledare och eldsjälar!

I år är det 80:e gången som Scouternas Julotta arrangeras i Riddarholmskyrkan.   Som tidigare år vill vi ta tillfället i akt och lyfta fram och hedra de scoutledare och eldsjälar som under året har lämnat jordelivet.   Som en del av Gudstjänsten Läs mer »

Muddring i Fladan på Vässarö

Vässarös småbåtsvik, Fladan, behöver bli djupare för att segelbåtarna ska kunna komma in till bryggorna. Därför har man nu beslutat att muddrar botten i viken.   I senaste numret av Demed (Nr 3-2017)  har vi ett bildreportage från muddringen på Läs mer »

Idrottsförvaltningen ska träffa distriktsstyrelsen

I mitten av november kommer distriktsstyrelsen att ha ett möte med Idrottsförvaltningen i Stockholms stad. Syftet med mötet är dels att etablera en kontakt mellan oss och dels att diskutera aktuella Stockholmsspecifika frågor som rör just vår verksamhet. Idrottsförvaltnignen har en Läs mer »