Scouterna får Guldkvisten!

En av scoutmetodens sju delar är friluftsliv! Nu får Scouterna, Guldkvisten, en utmärkelse för att vi har gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skapat engagemang hos unga.     I en allt mer urban värld får Scouterna upp Läs mer »